Raido Puust

Professor , Tallinn University of Technology

Raido Puust on doktorikraadi kaitsnud Tallinna Tehnikaülikoolis ning praegused tööülesanded on seotud nii õpetamise/teadustööga kui ka konsultatsiooniga tsiviilehitusvaldkonnas tegelevas rahvusvahelises ettevõttes. Tema tänane kompetents on ennekõike seotud ehitusinfomodelleerimise valdkonnaga nii hoonete kui infrastruktuuri tasandil. Pikaajaline kogemus professionaalse projekteerimise/disaini tarkvarade kasutamises on andnud hea ülevaate tänastest töövahenditest ning nendega seotud tööprotsessidest nii tudengit/inseneri kui projekteerijat silmas pidades, mida ta on oma loengutes, seminaridel ning koolitustel valmis kõigiga jagama. Usub, et klassikaline loeng ei ole enam tänaseid tudengid silmas pidades ilmtingimata parim viis teadmiste ülekandmiseks, eriti olukorras, kus enamik meist kasutab nutiseadmeid. Entusiastlik e-õppe propageerija, kusjuures klassikaline loeng peaks jääma pigem boonuseks, milles toimub aktiivne väitlus õppejõu ning õppija vahel. Alates 2018 kevad Tallinna Tehnikaülikooli professor (ehitusinfomodelleerimise valdkond).

other speakers